[Clip FO3] Tuyệt chiêu “lá vàng rơi” trong FIFA Online 3

Đó là tập hợp kiểu sút bằng Z+D, C+A, nhưng ấn tượng chính là kĩ thuật Q+A với nút điều hướng. Ngay vạch biên ngang giữa sân, kể cả chân không thuận,...
Ngày 01/06/2015
01/06/2015