Top 5 trang bị đã được cải thiện lại trong mùa 6

Cẩm nang LMHT: Top 5 trang bị đã được cải thiện lại trong mùa 6. Tiền Mùa Giải 2016 với hàng loạt các thay đổi, trong đó phần khá lớn đó là trang bị....
Ngày 27/11/2015
27/11/2015