Tướng khắc chế Ryze: Xà Nữ Cassiopeia

Tướng khắc chế Ryze: Xà Nữ Cassiopeia. Hãy cùng nhau tìm hiểu về cách khắc chế Ryze – vị tướng hiện đang được coi “lỗi” nhất ở thời điểm hiện tại....
Ngày 03/12/2015
03/12/2015