[FO3] Review Laurent Koscielny SS14 trong FIFA Online 3

Laurent Koscielny 14 +5 (giá 5tr5 EP) – Người gầy,chiều cao vừa đủ chuẩn nhưng bề ngang quá nhỏ,ngoài ra nhẹ cân nên chắc chắn không thể húc nhau được...
Ngày 14/07/2015
14/07/2015