[FO3] Review Layvin Kurzawa SS14 trong FIFA Online 3

Layvin Kurzawa 14 +5 ( giá 3tr5 EP ) – Là loại LB công thủ toàn diện,có thể đá từ LB lên LM và LW,nguồn thể lực rất dồi dào,lên công về thủ tốt nhưng...
Ngày 05/07/2015
05/07/2015