Cách chơi LeBlanc ở vị trí pháp sư đường giữa

Cách chơi LeBlanc Kẻ Lừa Đảo Noxus Máu390 (+75 mỗi cấp) Năng lượng250 (+50 mỗi cấp) Sát thương51 (+3.1 mỗi cấp) Tốc độ đánh0.625 (+1.4% mỗi cấp) Tốc...
Ngày 21/07/2014
21/07/2014