[Karthus AP MID] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Karthus pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG KARTHUS – TIẾNG RU TỬ THẦN: Không phải một lựa chọn nổi bật chế độ đấu xếp hạng như các giải đấu quốc tế lớn, Karthus dường như...
Ngày 01/06/2015
01/06/2015