[Lux AP MID] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Lux pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG LUX – TIỂU THƯ ÁNH SÁNG: Ổn định trong xuyên suốt cả trận đấu, co nàng Lux luôn là vị tướng sử dụng được nhiều phiên bản bởi bộ kĩ...
Ngày 09/06/2015
09/06/2015