Cách chơi Draven ở vị trí xạ thủ

Draven Đao Phủ Kiêu Hùng Noxus Máu420 (+82 mỗi cấp) Năng lượng240 (+42 mỗi cấp) Sát thương46.5 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh0.679 (+2.7% mỗi cấp) Tốc độ...
Ngày 18/07/2014
18/07/2014