[Jinx AD] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Jinx xạ thủ mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG JINX – KHẨU PHÁO NỔI LOẠN: Là trong những xạ thủ ra mắt thời gian gần đây tuy nhiên Jinx phần lép hơn Lucian vì cơ động kém. Tuy...
Ngày 30/05/2015
30/05/2015