[Tristana AD] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Tristana xạ thủ mùa 5

TRISTANA – TAY SÚNG TINH NHUỆ: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của Tay Súng Tinh Nhuệ qua bài viết cách chơi Tristana xạ thủ mùa 5 và...
Ngày 12/07/2015
12/07/2015