[Twisted Fate AD] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Twisted Fate xạ thủ mùa 6

Đã có bao giờ mà bạn thấy Xạ Thủ bình thường đã quá tù chưa? Để khiến cho cả đội phải lo lắng bảo kê này nọ trong lúc là việc duy nhất mà bạn cần làm...
Ngày 18/02/2016
18/02/2016