[FO3] Review R. Lewandowski WC: Nhanh, khéo, đẳng cấp!

Đánh giá tổng quan: Ưu điểm: Chọn vị trí hay. Đánh đầu tốt. Dứt điểm tinh tế. Giữ bóng và rê bóng tốt. Sút xa tốt. Nhược điểm: Thể lực hơi đuối. Phong...
Ngày 17/10/2015
17/10/2015