[LMHT] Hé lộ hệ thống Lịch Sử Đấu hoàn toàn mới

Lưu ý: Những thứ này CHƯA có mặt máy chủ thử nghiệm PBE, và đơn giản chỉ là thông tin các files dữ liệu. Nó chưa hoàn tất và vài thứ dở dang và tạm...
Ngày 01/06/2015
01/06/2015