[FO3] Review Lionel Messi U10 trong FIFA Online 3

Messi u10 ( giá 21tr EP, giảm ) – Đây là mùa giải si lùn có thể lực khủng khiếp nhất, chạy dai sức hơn 2 mùa 14 và wc ,thể hình giống ss10,có thêm chỉ...
Ngày 17/07/2015
17/07/2015