[Lissandra AP MID] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Lissandra pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG LISSANDRA – MỤ PHÙ THUỶ BĂNG: Mặc dù vị tướng này thì ít xuất hiện vai trò pháp sư đường giữa, nhưng mà Lissandra từ lâu biết đến...
Ngày 09/06/2015
09/06/2015