[FO3] Dirk Kuyt E08 – Chiến binh không phổi Liverpool

FFOL3: Dirk Kuyt E08 – Chiến binh không phổi Liverpool trong FIFA Online 3. Sinh ra vùng biển Katwijk aan Zee, Hà Lan, Dirk Kuyt biết đến với lối chơi...
Ngày 24/09/2015
24/09/2015