[FO3] Team Color Nâng cấp: Lợi thế cho những thẻ cộng cao

FIFA Online 3: Team Color Nâng cấp: Lợi thế cho những thẻ cộng cao. “Miền núi được cộng cao cũng không bằng siêu sao mà cộng thấp” – liệu câu nói này...
Ngày 26/10/2015
26/10/2015