Top 5 lựa chọn đường trên thông dụng tại CKTG 2015

Cùng nhìn lại các lựa chọn thông dụng nhất vị trí đường trên diễn ra tại CKTG 2015. Phiên bản thi đấu chính thức CKTG 2015 – 5.18 khá nhiều thay đổi...
Ngày 04/11/2015
04/11/2015