Top 5 lựa chọn hỗ trợ thông dụng tại CKTG 2015

Liên Minh Huyền Thoại: Top những lựa chọn hỗ trợ thông dụng tại CKTG 2015. Cùng nhìn lại top những lựa chọn thông dụng nhất vị trí Hỗ Trợ diễn ra...
Ngày 11/11/2015
11/11/2015