Tướng khắc chế Veigar: Zed vị trí đường giữa

Cẩm nang LMHT: Tướng khắc chế Veigar: Zed vị trí đường giữa. Veigar ở trong tay của IncarnatiOn vô cùng thành công trận đấu giữa C9 và AHQ. Dù Fizz...
Ngày 03/10/2015
03/10/2015