[FO3] Review Luke Shaw SS14 trong FIFA Online 3

FFOL3: Review Luke Shaw SS14 trong FIFA Online 3. Ưu điểm: Tốc độ tốt. Tranh chấp tốt. Cướp bóng hay. Tạt bóng ảo. Nhược điểm: Thể lực đuối. Thăng...
Ngày 19/10/2015
19/10/2015