[FO3] Review Luke Shaw SS14 trong FIFA Online 3

Luke Shaw 14 +3 ( giá 3tr8 EP ) – LB trẻ của team MU,vừa trẻ vừa khỏe,vừa là thợ nhuộm nên giá rất đắt.Ngoài đời lên công thường xuyên hơn nhưng trong...
Ngày 20/07/2015
20/07/2015