[DOTA 2] – Cách chơi Luna ở vị trí Carry, Pusher

GIỚI THIỆU TƯỚNG “”Let the sky tear down the unworthy!” “Hãy để bầu trời phá bỏ những thứ không đáng có!” THÔNG SỐ Sức mạnh: 15+1.9 mỗi cấp Linh hoạt:...
Ngày 21/03/2015
21/03/2015