Lux vị trí đường giữa – Bài tẩy vị trí pháp sư

Video LMHT: Lux vị trí đường giữa – Bài tẩy vị trí pháp sư. Lux – một con bài không quá xa lạ những người chơi đường giữa, rất nhiều phiên bản, Lux...
Ngày 20/08/2015
20/08/2015