Hé lộ trang phục huyền thoại Tristana Luyện Rồng sắp ra mắt

Tristana Luyện Rồng – một trang phục huyền thoại đã được ra mắt vào ngày hôm nay, Trang phục huyền thoại Tristana ngày hôm nay chính thức ra mắt...
Ngày 10/11/2015
10/11/2015