[FO3] Top 3 tiền đạo E08 tốt nhất với giá dưới 10 triệu EP

FIFA Online 3: Top 3 tiền đạo E08 tốt nhất với giá dưới 10 triệu EP trong FO3, FFO3, FFOL3. Nếu có 10 triệu EP ở trong tài khoản, lại muốn sử dụng...
Ngày 04/09/2015
04/09/2015