Nên lên Dao Điện Statikk hay Ma Vũ Song Kiếm và Kiếm Ma?

Video LMHT: Nên lên Dao Điện Statikk hay Ma Vũ Song Kiếm và Kiếm Ma? Sau đây xin nói về câu hỏi được nhiều người chơi LMHT thắc mắc nhất đó là nên lên...
Ngày 29/07/2015
29/07/2015