[Video LMHT] Trundle Mad Movie – Gã troll vùng băng giá

Khả năng hồi phục kinh ngạc, khả năng suy yếu tank bên địch và sự lì lợm các pha đeo bám chủ lực đối thủ là những điểm mạnh vị tướng Trundle.
Ngày 12/06/2015
12/06/2015