Đánh giá về sức mạnh của Malphite khi lên Full Ap

Cẩm nang LMHT: Đánh giá về sức mạnh của Malphite khi lên Full Ap. Malphite nếu như lên toàn bộ sức mạnh phép thuật thì sẽ phải đánh như thế nào, và...
Ngày 18/12/2015
18/12/2015