[Malzahar Ap Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Malzahar pháp sư đường giữa mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG MALZAHAR – TIÊN TRI HƯ KHÔNG: Được xem là trong những tướng khả năng farm cực tốt mà không tốn nhiều năng lượng và khả năng khống...
Ngày 10/06/2015
10/06/2015