[FO3] 5 tiền đạo cánh trái (LW) hay nhất trong Fifa Online 3

Top 5 tiền đạo cánh trái (LW) hàng đầu. Dưới đây danh sách những tiền đạo cánh trái (LW) xuất sắc và hay nhất trong FiFa Online 3 hiện nay. Top 5 tiền...
Ngày 10/05/2015
10/05/2015