Fiora trong tay Marin tiếp tục hành hạ máy chủ châu Âu

Video LMHT: Fiora trong tay Marin tiếp tục hành hạ máy chủ châu Âu. Hẳn là ai đã xem CKTG 2015 thì đã trông thấy vị tướng Fiora này được Marin sử dụng...
Ngày 06/10/2015
06/10/2015