[FO3] TTCN đại hạ giá những ngày đầu của tháng 11

Trái ngược tình cảnh sôi động đầu và giữa tháng 10, TTCN của tuần vừa qua khá ảm đạm. Những thẻ mùa giải thay nhau rớt giá, một phần do sự thay đổi...
Ngày 09/11/2015
09/11/2015