[FO3] Review Mateo Kovacic SS14 trong FIFA Online 3

Mateo Kovacic 14+5 – Cùng quê với Modric, đá cũng cùng vị trí và lối chơi thì cũng gần giống luôn. Khả năng kiểm soát và xử lý bóng thì gần bằng...
Ngày 14/07/2015
14/07/2015