[FO3] Matic và Essien: Nên chọn ai ở vị trí CDM trong FIFA Online 3?

Vị trí CDM FIFA Online 3 được HLV tin tưởng trọng trách Matic và Essien. Tuy nhiên chỉ được một trong hai, sẽ chọn ai? Đã từ lâu, Nemaja Matic và...
Ngày 30/05/2015
30/05/2015