[FO3] Review Mats Hummel WC trong FIFA Online 3

M. Hummel wc ( giá 8m EP) – Thể hình quá tốt cho vị trí CB, cao ráo, nặng cân và quan trọng nhất là tốc độ được buff lên rất cao so với ss14 hiện tại,...
Ngày 17/07/2015
17/07/2015