Top 5 lựa chọn xạ thủ thông dụng nhất tại CKTG 2015

Cùng Gamlienminh nhìn lại những sự lựa chọn thông dụng nhất vị trí Xạ thủ diễn ra tại CKTG 2015. Xạ thủ chính là vị trí ít chịu ảnh hưởng nhất phiên...
Ngày 08/11/2015
08/11/2015