Những chỉnh sửa của 2 “thần kiếm” Yasuo và Master Yi trong thời gian tới!

Hai vị kiếm sĩ được ưa thích bậc nhất Liên Minh sắp có những chỉnh sửa! Để nói thêm về thay đổi “Thiền (W) sẽ cho Master Yi thêm một lần Chém Đôi...
Ngày 20/01/2017
20/01/2017