[Video LMHT] BLV Melody chơi Twisted Fate hủy diệt Ezreal AP đường giữa

BLV Melody thể hiện được những khả năng xử lí tốt của mình với vị tướng Thần Bài phải đối mặt Ezreal lên theo đường AP. Highlight Twisted Fate Melody...
Ngày 22/05/2015
22/05/2015