Mẹo để hạ gục Sứ Giả Khe Nứt nhanh hơn

Cẩm nang LMHT: Mẹo để hạ gục Sứ Giả Khe Nứt nhanh hơn. Sứ Giả Khe Nứt – bùa lợi mới mùa 6. Ở thời điểm hiện tại, có rất ít đội tuyển biết cách tận...
Ngày 04/12/2015
04/12/2015