Top những tướng khắc chế Ryze – Pháp Sư Lang Thang

LMHT: Top những tướng khắc chế Ryze – Pháp Sư Lang Thang. Làm cách nào để khắc chế được Ryze? Ryze hiện đang là một trong các vị tướng mạnh nhất thời...
Ngày 10/11/2015
10/11/2015