[FO3] 6 trung vệ (CB) SS08 chạy nhanh nhất FIFA Online 3

FIFA Online 3: Top 6 trung vệ (CB) SS08 chạy nhanh nhất FIFA Online 3. Mặc dù tốc độ không phải là chỉ số quan trọng nhất đối với một trung vệ, nhưng...
Ngày 18/05/2015
18/05/2015