Minions trang phục tiệc bể bơi

Điều ngạc nhiên đầu tiên suốt 5 năm phát triển game Liên Minh Huyền Thoại, Riot ít khi đụng chạm ngoại hình Minons (có chăng là bản cập nhật ngoại...
Ngày 14/06/2015
14/06/2015