[FO3] Những trung vệ (CB) xoạc bóng tốt nhất FIFA Online 3

FiFa Online 3: Những trung vệ (CB) có khả năng xoạc bóng tốt nhất trong FIFA Online 3. Trong đời thực lẫn FIFA Online 3, xoạc bóng là công việc rất...
Ngày 27/05/2015
27/05/2015