Mod map Liên Minh cho máy cấu hình yếu

Map Sumoner Rift mới đã chính thức ra mắt, bên cạnh đó nó đã kéo theo việc là gây lag, và gây delay cho các máy có cấu hình yếu vì nó nặng đến gấp 2...
Ngày 14/04/2015
14/04/2015