Có thể bạn chưa biết? – Kalista

Cẩm nang LMHT: Có thể bạn chưa biết? – Kalista. Hãy cùng Gamelienminh đến với các điều mà bạn chưa biết về vị tướng  Kalista – một tướng xạ thủ...
Ngày 30/11/2015
30/11/2015