[Nami Ap Sp] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Nami hỗ trợ mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG NAMI – NÀNG TIÊN CÁ: Hiếm có một vị tướng đi hỗ trợ nào mà lại mang trong mình đến nhiều phẩm chất đáng quý như là Nami: Với khả...
Ngày 12/06/2015
12/06/2015