[LMHT] Nâng cấp Bản đồ Summoner’s Rift ở mùa giải 2015

Bản đồ Summoner’s Rift sẽ chính thức được nâng cấp ở mùa giải 2015 (hiện tại chúng ta đang ở mùa giải 2014), bao gồm cả về hình ảnh, chiến thuật,… và...
Ngày 10/10/2014
10/10/2014