Brofresco cầm Nasus “FULL AP” ra đường giữa

Video LMHT: Brofresco cầm Nasus “FULL AP” ra đường giữa. Nasus trong tay của Brofresco vô cùng bá đạo với khả năng cáu máu vô cùng thấm. Cùng xem...
Ngày 21/09/2015
21/09/2015